O nas

Misja

Łagodzenie problemu niedożywienia.
Zapobieganie marnotrawstwu żywności.
Budowanie postaw solidarnościowych.

Dieta 1000 kalorii

Prowadzone działania

Bank Żywności pozyskuje bezpłatnie żywność, którą bezpłatnie przekazuje organizacjom pomocowym oraz placówkom prowadzącym dożywianie.
W tym celu Bank organizuje zbiórki żywności w sklepach, zbiera nie sprzedaną żywność od producentów i z hurtowni, realizuje unikany program pomocy żywnościowej PEAD.
Pozyskaną żywność odbiera z Banku ponad 50 organizacji pozarządowych, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, stołówka dla bezdomnych, placówki zajmujące się osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

 

Podziel się: